Υπαρξιακή – Συστημική Ψυχοθεραπεία

Κάθε άνθρωπος στην πορεία της ζωής του εντάσσεται διαρκώς σε διαφορετικά συστήματα, δηλαδή ομάδες ανθρώπων που συνδέονται μεταξύ τους είτε λόγω συγγένειας είτε λόγω κοινωνικών συνθηκών. Μέσα σε αυτά τα συστήματα δέχεται επιδράσεις και επιρροές ενώ ρητά ή άρρητα βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με αυτά. Αυτή η αλληλεπίδραση πολλές φορές παίζει καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα…

Νευροψυχολογία

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο εργαλείο, όσο πολυδιάστατος είναι και ο ίδιος ο άνθρωπος. Μέσα από την σύντονη και οργανωμένη ενεργοποίηση δισεκατομμυρίων νευρώνων, αναδύονται σκέψεις, νόηση, συναισθήματα, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφορές. Η επιστήμη της Νευροψυχολογίας αποσκοπεί στην κατανόηση της σχέσης του εγκεφάλου, από τη μία πλευρά, και του «νου» ή της προσωπικής…